تشخیص قطعات یدکی اصلی از تقلبی رنو

بسته بندی قطعات یدکی محصولات رنو که به آن Renault Packaging گفته می‌شود و دارای استاندارد و الگوی خاصی تعریف شده است. کلمات Group Renault و Genuine Part روی بسته به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی نوشته شده است و ترتیب قرار گرفتن این نوشته‌ها روی بسته نیز دارای الگوی خاصی است. در حال حاضر قطعه یدکی اصلی در دو بسته بندی سفید و کارتن‌ها قهوه‌ای رنگ عرضه می‌شوند .

هر گونه بسته بندی بدون داشتن برچسب امنیتی رنو مصداق تقلب است و فاقد تأیید این شرکت است. یعنی اصالت بسته بندی مورد تأیید رنو زمانی معنا پیدا می‌کند که برچسب امنیتی روی آن وجود داشته باشد.

خود این برچسب‌ ها دارای شناسه‌ هایی هستند که آنها را قابل تشخیص می‌کند، این برچسب‌های با تغییر زاویه قرار گرفتن در نور تغییر طیف رنگ می‌دهند. در صورتیکه با تغییر زوایه تغییر رنگ اتفاق نیافتد بدون شک آن برچسب و قطعه یدکی تقلبی هستند. نکته بعدی این است که روی تمام برچسب‌های مورد تائید رنو کدی قرار دارد که به کد رهگیری معروف است.

رنو سالیانه عددی غیر قابل باور از این کدها را به صورت منحصر به فرد تولید می‌کند و این کد را روی برچسب‌ ها قرار می‌دهد و امکان ندارد که دو قطعه با یک کد رهگیری یکسان را بتوان در بازار پیدا کرد. در صورتی که دو قطعه با یک کد رهگیری وجود داشته باشد هر دو قطعه تقلبی هستند. قطعه یدکی در صورتی که کد رهگیری هم نداشته باشد تقلبی محسوب می‌شود. در واقع این برچسب ضامن اصالت قطعه یدکی خریداری شده است.